Österhag, Öster Hagen

"Öster Hagen" var 1644 ett nybyggt 1/8 frälseställe under Fogelvik.

Redovisas 1686 som 1/8-dels frälse rå och rör under Fågelvik.

År 1744 halshöggs och brändes en kvinna härifrån för blodskamsbrott.

Lyder 1751 under Hornsberg. Redovisas på karta 1805. På platsen har senare grustag upptagits, varför platsen där huset legat inte finns mer. Området är/har varit rikligt begåvat med fornlämningar, och i gruslass från (troligen) platsen, påträffades 1987 vid Härad en bronsskiva från yngre bronsåldern (1100-500 f.Kr.). Läs mer om bronsskivan i "Gård och släkt" - Tryserum-Hannäs kulturhistoriska stiftelses årsbok 1996.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:27:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 14:37:24) Kontakta föreningen