Palmsveden

Omnämns 1670, då Anders Andersson, tre och ett halft år, brinner inne i torpet då hans mor (änka) var utgången. Upptas som oskattlagt torp under Hornsberg enl. Arvid Horns testamente 1741. Upptas som dagsverkstorp under Stjärneberg i bouppteckningen efter Adam Horn 1778. I äldsta bevarade husförhörslängden från 1809 finns här antecknade Nils Nilsson med hustrun Kerstin Andersdotter och barnen Bengt, Anders, Nils och Christina. Dessutom torparen Steffan Persson och hans hustru Stina Andersdotter och deras dotter Inga. Sist boende är arrendatorn Harald Svahn, hustrun Ester och sonen Ivan. De flyttar 18 april 1946.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 145ff: Palmsveden (Bernt Andersson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:09:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:38:51) Kontakta föreningen