Brånnbäcken

(Koordinaten avser svaga rester efter källarren). Nämns omkr. 1750 då Nils Nilsson bor här.

I äldsta bevarade husförhörslängden från 1809-14 finns här antecknade torparen Anders Månsson och hans hustru Maja Svensdotter samt barnen Magnus och Maja Lena samt fattiga Margareta Nilsdotter och Cajsa Svensdotter. Sist boende var blinde Nils Petter Johansson (flyttade in 1862), som efter sin hustrus (Cajsa Lotta Andersdotter) död 4/11 1892 ensam bodde kvar till 9/11 1903, då han flyttade ut. Huset flyttades sedan till Lilla Grytsbäcken, där det blev uthus.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:47:56) Kontakta föreningen