Grytsbäcken

Lydande under Hornsberg enl. Arvid Horns testamente 1741.

Nämns i äldsta bevarade husförhörslängden 1809. Då bor här Anders Persson och hans hustru Anna Nilsdotter och sonen Nils samt Per Andersson och hans hustru Inga Andersdotter. Sist boende i Grytsbäcken var Harry Skoglund, som upphörde med jordbruket 1968. Ursprungliga Grytsbäcken låg 120 m. NV härom (X 6442729 Y 1546108) och finns kvar där på karta 1805, där man felaktigt skrivit Palmsvederna, men rättat till Grytsbäcken.

Bostadshus från omkr. 1885. Ladugård från omkr. 1885.

Från och med 1891 års husförhörslängd kallas Grytsbäcken för Stora Grytsbäcken, då Lilla Grytsbäcken tillkommit (1882).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:03:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:24:36) Kontakta föreningen