Bilder från 2005-2008


Bilder från 2005-2008

Image

Taket på källaren vid Hembygdsgården läggs om i maj 2005.

Image

Föreningen besöker Herrborum i maj 2005.

Image

Midsommarstången kläs vid hembygdsgården dagen före midsommarafton 2005.

Image

Gärdsgårdskurs med Lennart Thuresson i Västertryserum i augusti 2005.

Image

Kyrkogårdsvandring med Thorgny Berggren i maj 2006.

Image

Valdemarsviksutställningen i maj 2006, ordförande Birger Karlsson och hans fru, Sivan, i Åkmossen.

Image

Underhållning vid sillbordet i Västertryserum i juli 2006.

Image

Braskväll i hembygdsgården i november 2006 - virtuosen David Tigranov spelar.

Image

Lennart Karlsson tackas för mångårigt redaktörskap för årsskriften i mars 2007.

Image

Valborgsmässofirande vid kyrkan 2007, komminister Anna-Karin vårtalade.

Image

Linnea Karlholm berättar barndomsminnen på torpvandringen till Vasstorpet i mars 2007.

Image

Hemvändardagen 2007 - Thorgny Berggren delar med sig av sitt kunnande i släktforskning till Birgitta och Per Nyberg.

Image

Skördedag i Västertryserum med Gunnar Spetz på självbindaren i augusti 2007.

Image

Arbetsdag i Hembygdsgården - Karin Berg bjuder på sin goda köttsoppa i september 2007.

Image

Torpvandring till Norrtorp, Öjelsbo och Vindommen, 6/10.

Image

Birger Karlsson avtackas av Stig Nykvist för många år som styrelseledamot på årsmötet 2008.

Image

David Fogelberg informerar om Bygdeband i mars 2008.

Image

Torpvandring till Brantsbo såg och kvarn 2008.

Image

Uppladdning inför Valdemarsviksutställningen 2008.

Image

Midsommarstången är klädd 2008 - fr v Elsy, Sven, Karin, Lilian, Nils, Anna-Greta, Birger, Olle, Tatiana och Ajka.

Image

De Vilda Blommornas Dag 2008.

Image

Tryserumsdagen firas i Västertryserum 2008.

Image

Tryserumsdagen i juli - Anders Bockgård berättar om präster i socknen genom tiderna.

Image

Torpvandring 2008 till Hermansdal (bilden), Lövdalen och Kristinelund under ledning av Birger i Åkmossen.

Image

Brasafton i hembygdsgården 2008 - Peppa Jedebäck berättar om sitt hemland Bulgarien.

Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-11-18 19:35:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-12-04 19:54:22) Kontakta föreningen