Bilder från 2014


Bilder från 2014

Image

Sigbritt och Göran Segergren talar om gudstro och nykterhet.

Image

Upptaktsmöte i mars med museikommittén för Siverska flygeln i det nyinredda mötesrummet.

Image

Återträff i april med 1959 års konfirmander i hembygdsgården.

Image

Valborg vid Korsgata i Västertryserum – Sven-Inge Andersson i Stinghult talar.

Image

Håkan Svensson och Olle Nilsson sätter upp sockentavlor i april.

Image

Torpvandring i maj till ställen som tillhört Fågelvik, här Stora Dal – Per-Inge Lindfors berättar.

Image

Hemvändardagen i maj.

Image

Vårens sista styrelsemöte hölls i en av stugorna på Kvädö, där hembygdsföreningen förvarar några äldre möbler.

Image

Föreningen ansvarar för östra delen av östgötaleden och Lennart Nyberg leder verksamheten – här i naturreservatet Kattedals gammelskog.

Image

På De Vilda Blommornas Dag gick färden till Stjärnö, här vid grunden efter huset.

Image

Dans bort vid vägen i Vallby i juli.

Image

Dans i Vallby vägkors.

Image

Slåtter på gamla kyrkogården i juli – Gudjon Gudjonsson vässar lien.

Image

Sillbordet är dukat i Siverska och slåtterfolket är hungrigt.

Image

På Östgötadagarna visade vi upp en rekordlång stickad halsduk – här delar av den.

Image

Hembygdsgårdens fina textilier visas upp under Östgötadagarna.

Image

I stora uthuset malde Olle Svensson och Janne Aronsson vetekorn till mjöl i handkvarnen som Olle skänkt till hembygdsgården.

Image

I slutet av september förlades länsförbundets höstkonferens till Tryserum. Här tar Ingrid Kindkvist emot deltagarna i Ekbacken.

Image

Som avslutning på konferensen visade Håkan Svensson deltagarna föreningens nytillträdda fastighet, gamla kyrkogården och ruinen.

Image

Delar av styrelsen besökte Östgötamuséet i Linköping i november, där bl a handlingar om Tryserum förvaras.

Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-11-18 13:22:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-12-04 19:53:00) Kontakta föreningen