Bilder från 2016


Bilder från 2016

Image

Ett av de tjärade klockstapelbenen bärs ut från Stinghults loge av tio man under april.

Image

De två benen på klockstapeln fogas samman på gamla kyrkogården. De har tjärats och fått torka under vintern och monteras nu i april på stenfundamentet.

Image

Hembygdsföreningens ordförande, Lilian Nilsson, gladdes av alla besökare under hemvändardagen i början av maj.

Image

De vilda blommornas dag i juni vid gamla Fogelvik under ledning av Jan Aronsson drog mycket folk.

Image

Det arbetas flitigt med klockstapeln hela våren och den blir klar i juni.

Image

Håkan Svensson byggde en modell som man utgick ifrån när den fullskaliga stapeln gjordes. Ingen ritning behövdes, utan man mätte på modellen som är en tiondel av den fullskaliga.

Image

Den 2:a juli invigs klockstapeln under pompa och ståt under denna regniga dag. Media var här och rapporterade. Tal hölls, band klipptes, musik och virveltrumma spelades och poesi lästes. Avslutande bjöds på snittar med dryck. På bilden syns gänget som byggde klockstapeln.

Image

Den sista juli välsignades klockstapeln under en friluftsgudstjänst av Gudjon Gudjonsson.

Image

Varje år slås gräset på gammalt vis med lie och räfsa vid kyrkoruinen i juli.

Image

Den traditionsenliga slåttern hölls i slutet av juli vid kyrkoruinen. Lars-Peter Eriksson står för musikunderhållning under slåttern.

Image

I augusti samarbetade hembygdsföreningarna i Tryserum och Hannäs och anordnade två vandringar mellan socknarna.

Image

Byavandringen i Ingelsbo under ledning av Lilian Nilsson i september, passerade bland annat Ingelstorp.

Image

Till byavandringen i Ingelsbo i september kom ett 40-tal personer och den avslutades vid Kinqvistgården där den gamla bykärnan låg.

Image

Samverkansmöte med hembygdsföreningarna i kommunen i oktober. Gudjon Gudjonsson berättade livfullt och intresseväckande om kyrkan och dess värdefulla föremål, bl a mässhakar av olika ålder. Gudjon hade också ordnat en utställning med föremålen.

Image

Samverkansmötet mellan kommunens hembygdsföreningar inleddes med en visning av Tryserums kyrka av Gudjon Gudjonsson. Han avslutade med några stycken på den svårspelade Schöirlinorgeln.

 

Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-11-14 21:25:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-12-04 19:55:06) Kontakta föreningen