Kommittéer och kontaktpersoner

Fest- och kökskommittén
Estrid Nilsson
Stina Nyberg
Marianne Larsson
Inger Fahlén

Kommittén för Hembygdsgården
Lilian Nilsson – sammankallande inre verksamhet
Sven Bråkenhielm – sammankallande yttre verksamhet
Marie Karlsson
Estrid Nilsson
Jan-Olov Svensson

Kommittén för Gamla Kyrkbyn
Birgit Njord Westling – sammankallande inre verksamhet
Håkan Svensson – sammankallande yttre verksamhet
Irene Johansson
Ulf Johansson
Anne-Marie Jonsson
Arne Jonsson
Susanne Jonsson
Lars Jonsson

Redaktion för årsboken
Ingalill Ivarsson – redaktör
Övriga styrelseledamöter  – medredaktörer

Utflyktskommittén
John Eriksson
Jan Aronsson

Östgötaledskommittén
Lennart Nyberg
Marianne Larsson
Jan-Olov Svensson

Hemsidan, Bygdeband och Facebook
Ingalill Ivarsson – redaktör

Ansvarig för bokåterförsäljare
Lennart Nyberg

Du är välkommen i vår gemenskap kring arbetet med muséer, byggnader, tomter och evenemang av olika slag m m.
Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner.