Bygdeband

Bygdeband är en rikstäckande databas på Internet för lokalhistoriskt material. Bygdeband ägs av Sveriges Hembygdsförbund och drivs av de anslutna hembygdsföreningarna. Arkivet är öppet för alla som vill söka i materialet. Bygdeband är uppbyggt efter platser, exempelvis städer, byar, hus eller torp. Till platserna finns personer, bilder, ljudfiler eller andra filer och dokument knutna.
Tryserums Hembygdsförening har organiserat sitt material i Bygdeband efter den by- och godsindelning som finns i Kyrkoböckernas husförhörslängder i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under varje by eller gods har lagts in de gårdar, torp och andra bostäder som tillhör byn/godset och i förekommande fall informationstext, bilder, personer och dokument som kan knytas till dessa platser.
Klicka på länken nedan och du kommer till Bygdebands hemsida. Här kan du söka bland alla Sveriges län, kommuner och församlingar. För att komma till Tryserum, så skriver du Tryserums församling i sökrutan. Alternativt klickar du på Östergötlands län i högerspalten och därefter Valdemarsviks kommun och slutligen Tryserums församling. Där på inledningssidan får du åter några söktips.
Här nedan får du också en direktlänk till Tryserums församling.

Bygdebands hemsida

Bygdeband – direktlänk till Tryserums församling