Nya taket på Siverska flygeln

Siverska prästgårdsflygeln i Västertryserum från 1700-talet har under hösten 2017 fått sitt tak reparerat genom projektstöd från landsbygdsprogrammet. Syftet med projektet är att bevara kulturhistorisk värdefull byggnad.

Arbetet med att lägga om taket med gammalt tegel och montering av ny läkt har utförts av Tryserums Bygg. Antikvarie Ann-Charlotte Hertz har varit behjälplig under den varsamma renoveringen.

 

Här är taket nylagt.

 

 

 

 

 

 

Under året har ett flertal av de begagnade takpannorna som användes vid reparationen, gått sönder och nu har de bytts ut.