Årsboken

I årets bok handlar det största avsnittet om den gamla kyrkan och socknens församlingsliv under senare hälften av 1700-talet. Detta stycke historia har sitt särskilda intresse eftersom Hembygdsföreningen nyligen blev ägare till ruinen och kyrkogården.

För övrigt får vi läsa om en båtsman i 1700-talets örlogsflotta och minnen från socknen, bl a om en nytillträdd arrendator för 50 år sedan. Vi får veta hur det var att få vägbelysning i Västertryserum och att komma från Stockholm och bosätta sig i Tryserum. I boken finns ytterligare ett bidrag om böcker med anknytning till Fågelvik samt ett avsnitt om alla sjösänkningar i socknen, där gamla och nya kartor kunnat jämföras.

Boken säljs i Järnaffären, Samelius Ur & Guld, Halling Interiör, Vångströms Golv, Turistcenter i Valdemarsvik och genom föreningens styrelsemedlemmar.