Välkommen till Trosa hembygdsförenings hemsida


ÅRSMÖTET 2021 (per capsulam)
 

Den sittande styrelsen omvaldes helt enligt valberedningens förslag. Ansvarsfrihet beviljades. Övriga förslag godkändes och lades till handlingarna.

E-post

För att underlätta kontakten mellan medlemmar och styrelsen behövs din e-postadress (om du har någon). Om det är ok för dig, skicka den då till [email protected]

Hjälp i sommar?

Vi behöver värdar till muséet m m. Öppettider ti - sö 11 - 16. Om du vill hjälpa till, kontakta Ove via e-post. Vi behöver också marknadsstånd till Garvaregården. Finns det någon händig person som kan snickra och vill hjälpa till med det? Kontakta Lena Norsander eller Katrin Pettersson.
 


 


 

  


Editerad av: Anita Ogenbäck (2021-04-16 10:42:20)