Årsskrifter

Det finns nu möjlighet att köpa tidigare årgångar till ett förmånligt pris. Genom att köpa våra skrifter, stödjer du vår verksamhet att förvalta och levandegöra vår unika hembygd. Det är trevligt både att ge bort och att få en årsskrift i gåva!
Rubrikerna nedan berättar kort om innehållet.

Årsskrift 2010 (jubileumsårsskrift Trosa – 400 år)
Trosa 400 år, Trosa-namnet, Varför flyttades Trosa till åmynningen?, Den aristokratiska kvinnograven vid Trosaån, Bakgrund till rysshärjningarna, När Trosa brändes av ryssarna 1719, Vilka bodde i Trosatrakten på vikingatiden?, Var vintern jobbig? – Då skulle ni varit med……….. , Tidigt med kor i Trosatrakten, Trosa kvarn, Tavlorna på stan berättar historien, Skandal bland badsocieteten, Erik Sjöberg – Trosaskalden Vitalis, Vallanläggning i Pilskogen återfunnen, Fornminnena i Trosa stad.

Årsskrift 2004
Telje tokar, Bevara Trosa, Min barndoms gata, Snåla adelsmän i Trosa, Trosa plötsligt äldre, Båtlånarens egen berättelse, Frida på Julafton, Bilder från bronsålder, Skålgropar-gåtfulla spår, Mitt liv i Trosa, En möbelsnickares olycksöden, En berömd kvinnas grav?, Stockvik –  en femhundraåring med spännande historia, Fornborgar – en personslig sak, Åshorn, stenåldersboplatsen 5000 år efteråt.

Årsskrift 1996
Bugning för farbror Saxon, På spaning vid Världens ände efter det fyrtiotal som flytt, Thureholm – från medeltida borghus till barockpalats.

Årsskrift 1995
Om folkskollärarinnan Svea Textorius, om rustning av Garvaregården, Livet på landet – siste Häggnäsbonden minns, Mått och mätning, En matta bredvid sumpen, En försvunnen runsten, De ritade husen, Ångbåtstrafiken på Trosa – en historik.

Årsskrift 1994
Bytokens sorgliga öde, Butiksskyltarna – Trosas smycken, Ett märkligt livsöde, PM Wohlins Rökeri AB i Trosa, Polishistorier från Trosa, Fåren fann fornminne, om tiden 1937—1945, om Garvaregården.

Årsskrift 1993
Strömming – Trosas guld, Blir Jack den siste yrkesfiskaren?, På parksoffan satt ”farbror Sven”, Trosablomster, Ågården förr och nu, Klotterplank – 92, Torer – Trosas egen runristare, Smorläder och skinnpäls, om Trosa folkskola, om Trosa Hembygdsarkiv.

__________________________________________________________________

Årsskrifterna finns att köpa på Garvaregården under sommarmånaderna. (Årsskriften 2010 finns även att köpa på Trosa bokhandel.) Du kan även beställa skrifter från Trosa Hembygdsförening. Ring Thure Pettersson tfn 0156-131 31. Priset är 40 kr per skrift. Passa på att bli medlem, om du inte redan är det! Betalning sker på pg: 593724-8.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter