Styrelsen

 

Ordförande:  Lena Norsander
tfn: 072 368 15 31, epost:  [email protected]

Vice ordförande: Katrin Pettersson
tfn: 070 816 46 82, epost: [email protected]

Kassör: Yvonne Nordlinder
tfn: 070 494 55 06

Sekreterare: Anita Ogenbäck
tfn: 073 389 86 24, epost: [email protected]

Ledamot: Kurt Nilsson
tfn: 070 273 90 86

Ledamot: Suzanne Wikland Söderström
tfn: 070 738 60 25

Suppleant: Bengt Steihed
tfn: 0707 590 861

Suppleant: Thure Pettersson
tfn: 0156-13131

Suppleant: Monica Pettersson
tfn: 0156-13131

Post: Trosa Hembygdsförening/Lena Norsander
Torget 3
619 30 Trosa

Besök: Garvaregården
Västra Långgatan 40
619 35 Trosa

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter