Historik

Trosa Hembygdsförening startade hösten 1936 av Ivar Nilsson och till att börja med hade föreningen en interimsstyrelse där bland annat borgmästare Henry Ankarman ingick. Många är de ordförande, styrelsemedlemmar och medlemmar som deltagit i föreningens arbete under åren.

Syftet med Trosa Hembygdsförening har varit och är, att, förutom att förvalta Garvaregården, väcka intresse hos trosaborna att bevara sin stad och dess unika
småstadskaraktär samt att genomföra hembygdsarrangemang.

Varje år genomför föreningen traditionsenliga firanden av valborgsmäss, nationaldagen och midsommarafton. En intressant vårutflykt till något sevärt utanför stadens hank och stör tillhör också traditionerna.

Någon eller några gånger per år brukar en guidad stadsvandring gå av stapeln då intresserade kan få veta mer om stadens historia.

Garvaregården som ägs av kommunen är sedan år 2000 kulturminnesmärkt och hjärtat i Trosa Hembygdsförenings verksamhet. Här finns ett stadsmuseum, med en kontinuerlig utställning med föremål från fiskartiden och hantverkartiden. Här finns den återinvigda garvarebostaden med autentisk miljö från 1800-talet och här finns ett café som har öppet på sommaren.

Styrelsen har möten en gång per månad och årsmöte i mars.

Vill du veta mer kan du:
kontakta ordförande Lena Norsander 072 368 15 31 eller [email protected]
 eller kontakta vice ordförande Katrin Pettersson
[email protected] eller 070 816 46 82

Välkommen till Trosa Hembygdsförening!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter