Föreningen

 

Trosa Hembygdsförenings målsättning är :

 • att verka för att bevara småstadens historia och kultur
 • att tillsammans med kommunen medverka till att stadens utveckling sker med respekt för de värden som ligger i småstadens särprägel
 • att vårda Garvaregården och de föremål som där finns bevarade
 • att i görligaste mån göra dessa tillgängliga för allmänheten
 • att utveckla kontakten med kommunens skolor och välkomna barn och ungdomar att besöka museum och stimulera dem till att delta i kulturevenemang
 • att anordna traditionella evenemang nationaldag och
  midsommarafton
 • att erbjuda tillfälle att lära känna bygdens historia genom
  stadsvandringar, berättaraftnar och resor

GDPR
Trosa Hembygdsförening 819000-3767 har en medlemsförteckning som innehåller namn, adress och när den årliga medlemsavgiften betalats. Det är ett internt dokument (excelblad) och innehåller inte personnummer eller e-postadress. Medlemsförteckningen används för utskick av ”Årbladet” med årsmötesförhandlingar, inbjudan till vårutflykt samt inbetalningskort för medlemsavgift.

Föreningen sparar adressuppgifterna så länge medlemsavgiften betalas.
Trosa Hembygdsförening har ingen rapportskyldighet som gäller på individnivå, utan den rapportering som sker till Riksförbundet är endast antalet medlemmar.

Föreningens stadgar ses som ett avtal med medlemmarna. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på avtal.

Kassören i föreningen sköter bokföringen och medlemsförteckningen.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter