Nathan Söderblom


Nathan Söderblom

Föddes här på gården 15 januari 1866.

Efter studier vid Uppsala universitet blev Nathan filosofie
kandidat och teologie kandidat. År 1893 prästvigdes han
och året därpå gifte han sig med Anna, född Forsell.
Makarna fick genom åren 12 barn.

Hans radikala och nytänkande tolkningar av Bibeln, ansågs
obekväma bland präster och professorer i Uppsala och han
skickades därför 1894 till Paris som pastor vid den svenska
kolonin, samt sjömanspräst i Calais och Dunkerque.

Han arbetade som teologie doktor och professor i
religionshistoria vid universitetet i Leipzig 1914 och utsågs
samma år till Sveriges ärkebiskop.

Nathan Söderblom kämpade för att anpassa kristendomen
till den ständigt föränderliga samhällsutvecklingen och är
vida känd för sitt uppoffrande arbete för freden i Europa
och resten av världen. Han var initiativtagare till
ekumeniska mötet i Stockholm 1925.

Han fick Nobels fredspris 1930.

Nathan var ledamot av Svenska Akademin, samt Kungliga
Vetenskapsakademin, samt mottog ett stort antal utmärkelser
i hela världen.
Han var konst- och musikintresserad. Skrev musiken till
psalmen ”I denna ljuva sommartid”.
Även språkbegåvad och talade flytande sju språk.

Nathan Söderblom avled 12 juli 1931 och ligger begravd
i Uppsala domkyrka.

En staty av Nathan finns rest vid Söderblomsgården.

Invigdes 23 maj 2011.

Konstnär var Jan Szewczyk, Polen.

Förening:

Trönö Hembygdsförening

Skapad av: (2017-05-02 20:53:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Trönö Hembygdsförening (2019-11-25 15:36:09) Kontakta föreningen