Trönö gamla kyrka


Trönö gamla kyrka.

Trönö gamla kyrka hör till en av de bäst bevarade medeltidskyrkor i landet. Bogårdsmuren som omgärdar kyrkan med sina två stigportar och klockstapeln är unika i sitt slag.

Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet och under århundradenas lopp har kyrkan byggts ut både åt öster och åt söder, taket har höjts och det har målats och renoverats i olika omgångar.

Det finns flera konstföremål som pryder kyrkans interiör bl.a. några av Haaken Gullessons träskulpturer. Kyrkan och alla föremålen är numera larmade.

Kyrkan har tjänat Trönö församling under hela 700 år. Sista gudstjänsten hölls domsöndagen 1895. Söndagen därpå, 1:a Advent togs Trönö nya kyrka i bruk belägen på Glamsta kulle.

”Vad Trönö gamla kyrka har att berätta” heter en liten skrift som Erik Salvén skrev 1921. Är man intresserad av kyrkans historia får man en hel del information i den. Språket är gammaldags och man får tänka på att det är länge sedan den skrevs så vissa uppgifter har ändrats.

Trönö gamla kyrka ägs av Staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Trönö Hembygdsförening svarar för skötseln av kyrkan genom avtal med Fastighetsverket.

Trönö gamla kyrka är idag ett omtyckt turistmål, besökarna är många under en säsong. Den används även flitigt för dop och vigslar.

..............................................................................

Ang öppettider och guidning, se speciell flik.

Förening:

Trönö Hembygdsförening

Skapad av: (2017-05-01 20:42:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Trönö Hembygdsförening (2019-11-25 13:55:02) Kontakta föreningen