Sothålsstugan

Sothålsstugan (alt på trönömål, ”sothölet” och om ”trönöhelgonet”.

Sothålsstugan var bostad åt snickaren Lars Bodin (1845 – 1928) och var belägen i byn Stärte, några kilometer nordväst om Söderblomsgården. Varför stugan kallades Sothålet är inte känt. Lars var född i stugan och bodde där hela livet tillsammans med sin syster och hennes dotter. Han fick tidigt en stark Gudstro och kom att kallas ”Trönöhelgonet”.

”Helgon är de människor vilka i sina liv visa att Gud finns”. De orden yttrades av Nathan Söderblom och det kunde varit Lars Bodin han hade i åtanke.

Lars var förnöjsam och glad i sin gudstro och kallade Gud för Far. Vid sammankomsterna i församlingen brukade han säga ” Tänk så roli (roligt) vi har som tror på Far”. Han var till en början ofta ute i gårdar och stugor för att prata om sin gudstro, men möttes ofta med hån och förakt och många drev med honom. Han blev sedan mera tillbakadragen, men uttryckte då att ”Jag var saligare då än nu”. Han vann så småningom allas förtroende och respekt för sin tro  och de mest ogudaktiga brukade säga ”finns det nån riktig läsare så är det Sothåls-Lars”. Det berättas att han på sin lilla åker hade hö ute, som han fick en ingivelse att omgående ta in trots att det var fint väder. Han berättade för grannarna att Far sagt åt honom att genast ta in höet. När Lars hade höet inburet bröt ett plötsligt oväder ut och de övriga i byn fick sitt hö förstört. Flera liknande berättelser finns antecknade om Lars Bodin.

Han försörjde sig som snickare och många möbler tillverkade av Lars finns fortfarande kvar i bygden. Han var välkänd för sitt goda ögonmått och när han skulle tillverka en ny dörr åt grannen Johan Olsson kom han och tittade var dörren skulle sitta utan att ta mått, och när han sedan kom med den färdiga dörren passade den precis.

Lars var initiativtagare till att bygga ett missionshus i byn och gick omkring med insamlingslistor för att få in pengar till bygget, som så småningom stod färdigt på hemmanet Gynbergs ägor. Vid Lars bortgång 1928 har prästen noterat i kyrkboken en himlaprins som kallade Gud för far.  

Efter Lars och systerns bortgång bodde hans systerdotter Marta Bodin ensam och ogift kvar i stugan till några år före sin död 1958. Den stod på ofri grund, och var sedan Marta flyttat till ålderdomshemmet Sunnanåker obebodd och förföll alltmera. Den skänktes under 1970-talet av markägaren till Trönö hembygdsförening, som flyttade stugan till nuvarande plats vid Söderblomsgården.