Om oss

Hembygdsföreningen bildades 1915 se Historik över föreningen. Numera omfattas även Längjums socken av vår verksamhet. Vi är en liten förening med dryga 50 medlemmar (2021). Föreningen förvaltar fornminnesstugan i Tomternas park och bondgårdsmuseet i Mågården. I vår föreningslokal har vi ett förhållandevis stort arkiv med foton, gamla dokument av olika slag, lite föremål m.m.

 

Tråvad är en liten socken, mitt på Vara-slätten. Socknen består av en landsbygdsdel och ett  mindre samhälle. Samhället börjades byggas upp vid sekelskiftet 1900, då den smalspåriga järnvägen mellan Skara och Göteborg drogs fram. Det blev ett blomstrande samhälle med affärer, företag, hantverkare, skola och ett rikt kultur och föreningsliv. Landsbygdsdelen består till största del av jordbruksenheter. Ån Lidan rinner igenom hela socknen och har betytt mycket. Det finns tre broar (tidigare fyra), en gammal järnvägsbro, tre bevarade kvarnar (varav en fortfarande är i bruk) och en livligt frekventerad badplats. Tidigare har det funnits fler kvarnar, ett sågverk, benstamp och textilindustri invid ån. Även Väg 47 går igenom socknen. Den nuvarande vägen är en efterföljare till en av det medeltida Västergötlands viktigaste vägar. Det första bron byggdes redan under 1100-talet, troligen vid Gammaltråvad. Bron byggdes på initiativ av Skarabiskopen Bengt den gode. 
I Tråvad finns nu ett stort antal företag av olika storlek och slag, pizzeria med affär, lågstadieskola och förskola,  fotbollsförening med idrottplats, samlingslokalen "Föreningshuset" och en välordnad badplats med brygga, kiosk , toaletter och dusch, samt två beachvolleybollplaner och en mindre fotbollsplan.

Längjums socken gränsar till Tråvad i söder. Lidan rinner utmed  delar av socknens östra gräns, där det tidigare har funnits en kvarn. Socknen består till allra största delen av jordbruksenheter. Några gårdar har mjölkproduktion. Två mindre centra finns vid två korsvägar där det tidigare har funnits lanthandlare, samt vid den ena mejeri och ålderdomshem. I socknen finns en del fornminnen, främst som högar. Den tidigare skolan är nu en samlingslokal för bygden - Längjumsgården. 
 

Kontakta oss

 Tråvad Brotorps kvarn 1, 534 92 TRÅVAD
 Tomternas Park, Tomterna, Tråvad
 ordf 0702-217887, sekr 073-9986849, [email protected]