Medlemskap


Medlemsavgiften är 120 kr per familj eller 60 kr för enskild medlem.

Betala gärna till någon i styrelsen - lämna då med inbetalningskortet.

Föreningens bankgiro är 5472-9264

Editerad av: Kalle Svensson (2020-02-05 20:54:17)