Historik


Bakgrund:
Trankils Hembygdsförening startades 1981 av Gösta Höglind. Hembygden var för Gösta mycket kär. Värmland fanns alltid i hans hjärta. 1980 köpte han en gård (Amundserud) och ett intilliggande markområde som han testamenterade till hembygdsföreningen. Vid hembygdsgården finns också flera byggnader som Gösta fyllt med olika museala föremål och cirka 35 löpmeter värmlandslitteratur.

Gösta var mycket intresserad av naturvetenskap, särskilt geologi. Hans samlingar av museiföremål, mineral och växter var omfattande. Värmlands museum var mycket intresserade och en av låntagarna i samband med utställningar.

Mål:
Amundserud, en hembygdsgård där alla Göstas och bygdens kunskap kunde samlas för eftervärlden, blev hans sista livsverk. Vi i föreningen delar hans starka förhoppning om att den får fortsätta att utvecklas och bli en samlingsplats för bygdens folk.Årsskiftet 2007/2008 övertogs Hembygdsgården Amundserud av Trankils Hembygdsförening. Amundserud är i ett stort behov av renovering för att kunna fungera fullt ut som en Hembygdsgård. Det är en stor utmaning för Hembygdsföreningen att inventera och detaljspecificera inventarier och föremål. 

Sveriges Hembygdsförbund:
From 2009 är vi medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Värmlands Hembygdsförening.

Så minns vi Gösta Höglind
Gösta växte tillsammans med sina bröder Åke, Bertil och Torsten upp på Talludden i Lennartsfors. Bröderna bodde på Talludden tillsammans med sina föräldrar Maja och Carl Höglind. Göstas far Carl Höglind var bruksförvaltare åt Lennartsfors bruk.

Medan de övriga bröderna lekte ägnade sig Gösta åt att ta långa skogspromenader för att utforska naturen i omgivningarna. Därav föddes kanske hans stora intresse för bygden och dess historia eller kanske den redan kom med modersmjölken. Gösta flyttade från Lennartsfors till Stockholm hösten 1939. Han anställdes på Facit, där han så småningom avancerade till avdelningschef. Invaldes som medlem i Värmlandsföreningen 1940. Blev sekreterare 1941 och därefter var han ordförande i 7 år. Han var föreningens allt i allo och var hedersledamot och hedersordförande. Ett stort projekt som Gösta ivrade för var anskaffning av en friluftsgård till föreningen. Projektet genomfördes och invigning kunde ske 1947.

1957 blev han ombedd att författa om Trankils kyrka och församling. Det resulterade i 5-6 års hobbyarbete och ett verk om 371 sidor, boken ”I Sydväst”. Boken finns i två upplagor och idag efterfrågor många boken.
Trankils Hembygdsförening har gett ut en tredje upplaga som finns att köpa på Hembygdsgården eller hos någon i styrelsen.

Förening:

Trankils Hembygdsförening

Skapad av: (2012-12-10 16:39:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Trankils Hembygdsförening (2019-09-04 15:32:25) Kontakta föreningen