Kontaktuppgifter styrelse


 

Styrelse    
 Namn Funktion Telefon
Lars-Göran Karlsson   Ordförande 0573-301 38
Stefan Höglind   Ekonomiansvarig 070-674 28 13
Britt-Inger Jordansson   Sekreterare 0573-300 86
Rolf Eng   Ledamot  
Vakant    Ledamot  
Olle Wassberg   Styrelsesuppleant  
Vakant   Styrelsesuppleant  
Bengt Jordansson   Revisor 0573-300 86
Gunnel Thell   Revisor  
     
Elisabet Höglind Valberedning  
Göran Svensson Valberedning  
 
Gårdsstab
Vakant Gårdsfogde  
Vakant Gårdsstab  
Vakant Gårdsstab  
Vakant Gårdsstab  
Vakant Gårdsstab 0573-300 66
Ingrid Persson Gårdsstab 0573-301 29
Elisabet Höglind Webbmaster  

 

Editerad av: Elisabet Höglind (2019-09-10 11:26:58)