Om oss

Välkommen till Träkumla Hembygdsförening

Föreningen genomför varje år olika aktiviteter
samt ansvarar för skötsel av Anglarve Änge samt
Träkumla hembygdsgård.

Traditionsenliga återkommande aktiviteter är:
Fagning änget 
Valborgsmässoeld
Slåtter
Årsmötet

Utöver detta anordnas till exempel
grillkvällar, cykelutflykter, pubaftnar,
bordtennis mm.