Styrelsen


Huvudstyrelsen.

 

Ordförande          Bengt-Åke Torhall             tele: 070 543 97 21

Sekreterare           Ingegerd Torhall               tele: 0345-20012

Kassör                    Staffan Gustavsson          tele: 070 959 83 29

Ledarmot               Per-Yngve Bengtsson      tele: 0345-20135

Ledarmot               Bernt Pernefors                tele: 070 340 78 53

 

Sammankallande.

 

Hinnakullstugan: Inger Andersson                tele: 072 320 74 23

Lintalund:              Göran Westberg                tele: 070 323 80 49

Fornminnen:         Bengt Bengtsson               tele: 070 827 95 20

 

Torups Hembygdsförenings hemsida.

Bengt-Åke Torhall                                             tele: 070 543 97 21

Britt och Jan-Olof Johansson                           tele: 070 249 69 36

Förening:

Torups Hembygdsförening

Ändrad av: Torups Hembygdsförening (2019-04-12 17:15:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Torups Hembygdsförening (2018-11-27 19:03:35) Kontakta föreningen