Kulturplatser i Torup


Hinnakullstugan

Latitud: 56.96037, Longitud: 13.08861 Hembygdsstugan från 1700-talet i Torup är flyttad från gården Hinnakull. I två intilliggande byggnader finns ett skolmuseum och en rik samling jordfynd från Tidemans holme i Nissan. År 1961 erbjöd Ingrid och Karl Karlsson i Hinnakull föreningen en äldre mangårdsbygnad. År 1962 flyttades byggnaden till nya Hembygdsparken och den 24 sept samma år kunde man samlas till brasafton i storstugan under eget tak. Medlemmarna hade varit duktiga och det är många som förtjänar att nämnas. Skall man framhålla några så blir det John Olsson, Harry Larsson, Karl Karlsson och Arthur Johansson. Föreningens kvinnliga medlemmar skurade väggar, golv och en del träföremål. Stugan fraktades i delar till Torup där varje del var noggrant uppmärkt. Transporten till Torup ombesörjdes gratis av ett par lantbrukare. Hela flyttningsäventyret kostade 310 kr. Nedmontering, märkning och uppsättning leddes med van hand av snickarmästare Sven Johansson. Det var inte mycket som behövde bytas ut. Stugan är byggd av prima kärnvirke. Tegeltaket fick man som gåva av Torups kyrka. Man var även ute med tiggarstaven för att få tag i nytt virke och folket i bygden var inte nödbedda. Man fick in virke så det räckte och blev över. Ja man kunde till och med sälja en del. Storstugan behövde ett nytt golv och för att bli ägare till ett lämpligt sådant fick John Olsson göra något av en ”kohandel” nämligen betala ett nytt golv för att få det gamla. Man fick bidrag av kommunen med 3000 kr och värdefullt stöd fick man även av Göteborgs Bank och Halmstad Sparbank. Flera privata bidrog också till att föra Hembygdsgården lyckligt i hamn. Först 1967 invigdes stugan och Hembygdsföreningen hade fått en Hembygdsgård. Ordf. Harry Larsson invigningstalade. Karl Larsson och Artur Johansson spelade fiol resp. dragspel. Åke Öllsjö läste invigningsprologen ”Hemgården” av Valdemar Nilsson och Eugen Andersson läste historier av August Bondesson. År 1970 fick föreningen en ladugård i Ramnås av kommunen. Ladugården revs av Hembygdsföreningen och delar av den användes till att bygga upp uthuset i Hembygdsparken. År 1972 hade även ett skolmuseum kommit på plats mycket tack vare Karl-Erik Samuelsson.

Lintalund

Lat: 56.976389 Long: 13.168423 Lintalund är ett naturreservat i Hylte kommun i Småland. Området kring det nuvarande naturreservatet har historisk sett hört till Färgaryds socken. Den 1 januari 1953 överfördes dock området från Färgaryds församling till Torups församling[3] (och motsvarande jordebokssocken) och betraktas därför ofta (bland annat av Riksantikvarieämbetet) som en del av Torups socken. Området är skyddat sedan 1986 och omfattar 13,6 hektar. Reservatet utgör ett område kring den gamla gården Lintalund där man finner rester av ett ålderdomligt kulturlandskap. Där finns ett antal odlingsrösen. Närmast gården finns en löväng som fortfarande brukas på traditionellt sätt med årlig lieslåtter. Här finns ett flertal häckande småfåglar och växtligheten består av stor artrikedom. Reservatet är beläget 6 km nordost om Torup nära Nissastigen. Där finns ett boningshus som är byggt 1852 med väsentligen orörd interiör. Där finns även en äldre ekonomibyggnad byggd på 1800-talet. I närheten finns nu Glassbo våffelstuga. Fastigheten Lintalund 1:1, som bland annat omfattar området kring naturreservatet, donerades till Torups Hembygdsförening 1973. Gården räknas som hembygdsgård och sköts av hembygdsföreningen.Nästa stora händelse var donationen av gården Lintalund. Ända sedan 1970 hade hembygdsföreningen odlat lin och samlats till slåtter hos David och Svea. Genom testamente av David Jacobsson år 1973 kom gården i Torups Hembygdsförenings ägo 1984. Gården Lintalund kom i släktens ägo 1868 då David och Svea Jacobssons morfar Jöns Jacobsson förvärvade gården. Fram till 1902 bestod Lintalund av två gårdar om vardera 1/8 dels mantal. Genom köp förvärvade Adolf Jacobsson år 1902 den del av Lintalund som ägdes av Andreas Andersson och därmed bildades Lintalund 1:1. David Jacobsson köpte gården av sina föräldrar 1943. Boningshuset är byggt 1868, renoverat 1919 och 1948 samt tillbyggt 1983. Den äldre ekonomibyggnaden är från 1800-talet. Ladugården som var från 1860-talet brann 1949. Endast grundstenarna finns kvar. Den nya ekonomibyggnaden uppfördes 1977. Gården har en säregen natur och en rik fauna och flora. Naturreservatet fastställdes 1986 och omfattar 13 ha varav 1,8 ha ingår i den årliga slåttern med lie. Vården av naturreservatet syftar till att för framtiden genom hävd i form av lieslåtter och bete, bevara odlingslandskapet och de kulturhistoriska och botaniska värdena.

Förening:

Torups Hembygdsförening

Skapad av: Jan-Olof Johansson (2018-11-27 19:01:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bengt-Åke Torhall (2019-02-01 12:26:00) Kontakta föreningen