Om oss

Det här är Torstuna Hembygdsförening Härledgården:

Torstuna Hembygdsförening bildades den 11 november 1945. Vår hembygdsförening är medlem i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund. Hembygdsgården Den 3 juni 1951 invigdes föreningens hembygdsgård, Härledgården. Den ligger på Härled, cirka två kilometer norr om Torstuna kyrka, och har en mangårdsbyggnad från 1700-talet samt stall, loge, smedja, visthusbodar och ett soldattorp.

Den här QR-koden kan du läsa in i din mobil för att få sidan om byggnaderna att läsa om. Om du klickar på "Lyssna" får du texten uppläst medan du går runt och tittar på byggnaderna: 

Image

Det här är vår uppgift:
Torstuna Hembygdsförening har till uppgift att väcka, stärka och fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden och dess natur, samt värna och bevara bygdens fornminnen och sådana gångna tiders kulturalster som kommit ur bruk.

 

Styrelsen 2023:

Ordförande Irene Flygare
Vice ordförande Annelie Sandqvist
Sekreterare Katarina Wall
Kassör Kenth Wessberg
Marianne Eriksson
Bernt Johansson
Leif Willén
Krister Andersson

Suppleanter
Ingrid Jäderblom
Britta Jäderblom

Valberedning:
Anna-Lena Lundevall sammankallande
Örjan Bakkenberg
Anders Ottosson