Nyheter

200809 Rebusrunda och byggande av gärdesgård

Cirka 100 besökare på de båda Rebussöndagarna. Torstuna Hembygdsförening bjöd inte lekamlig spis, men man fick se hur en gärdesgård tillverkas. Äkta hantverk och ett kunnande som nästa generations brukshantverkare måste lära sig. De här herrarna visste vad de ville och det blev ett fint resultat. Om du inte ser...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Det här är Torstuna Hembygdsförening Härledgården Torstuna Hembygdsförening bildades den 11 november 1945. Vår hembygdsförening är medlem i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund. Hembygdsgården Den 3 juni 1951 invigdes föreningens hembygdsgård, Härledgården. Den ligger på Härled, cirka två kilometer norr om Torstuna kyrka, och har en mangårdsbyggnad från 1700-talet samt stall, loge, smedja, visthusbodar...

Läs mer >