Hembygdsmuseet


 

Välkommen till vårt hembygdsmuseum Strandgården!

Museet är inrymt i ladan intill Torsö bygdegård och är öppet Midsommarafton kl 14.00 - 16.00.
Museivärdar: Vappu och Sten Lundblad, tel 0501-220 57.

Vi visar gärna museet och våra hembygdsgårdar Sandbäcken och Hulan även på andra tider.

Kontaktpersoner:
Knut Bondeson, tel 0501-214 04
Anne-Marie Svensson, tel 0501-211 34

Editerad av: Kiki Sternhamn (2019-02-03 22:34:25)