Styrelse


Välkommen att kontakta styrelsen!

Telefon till Sandbäcken endast när det är öppet. 0501-28 30 17.

Ordförande:
Knut Bondeson, tel 0501-214 04, mobil 073-951 87 04

Vice ordförande:
Tage Svensson, tel 0501-213 19, mobil 070-590 42 59

Sekreterare:
Kiki Sternhamn, tel 0501-210 87, mobil 070-616 66 25

Kassör:
Bengt Öjerås, mobil 070-611 67 30

Ledamöter:
Sivan Svensson, tel 0501-220 34, mobil 076-876 20 53
Ann-Mari Karlsson, tel 0501-212 61

Ersättare:
Erik Björk, tel 0501-213 74, mobil 076-115 62 88
Amanda Hessle, mobil 070-206 38 72

Editerad av: Bengt Öjerås (2020-04-14 09:08:04)