Om oss

Vi behöver din hjälp med förslag på vad vi skall publicera och vad vi behöver arbeta med.

I föreningens stadgar, som antogs den 7 oktober 1982, står som första paragraf bl. a: "Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygden,...

Läs mer >

Nyheter

Pågående projekt

Hembygdsföreningen har tagit på sig årlig skötsel av Fågelö ödekyrkogård.

Föreningen arbetar aktivt med att iordningställa vandringsleder på Torsö.

Hembygdsföreningen är representerad i Torsö Skärgårdsråd och deltar aktivt i arbetet med att marknadsföra Torsö. Ett exempel är Torsöbladet, där en av hembygdsföreningens medlemmar är redaktör för bladet.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]