Om oss

Nyheter

Pågående projekt

Hembygdsföreningen har tagit på sig årlig skötsel av Fågelö ödekyrkogård.

Föreningen arbetar aktivt med att iordningställa vandringsleder på Torsö.

Hembygdsföreningen är representerad i Torsö Skärgårdsråd och deltar aktivt i arbetet med att marknadsföra Torsö. Ett exempel är Torsöbladet, där en av hembygdsföreningens medlemmar är redaktör för bladet.