Björnhovda bybrunn


Image

Bybrunnen är belägen på fastigheten Snokekulla 1:1 (2) som ägs av hembygdsföreningen.

Editerad av: Stefan Svenaeus (2018-11-22 22:11:23)