Hembygdsgården


Hembygdsgården, ladan och tröskverksladan   

Image

Stor folkökning och dåliga tider som hade gjort att antalet fattiga och husvilla ökat markant i socknen i början 1850-talet. Något måste göras för att lösa situationen. Sockenstämman beslutade efter många diskussioner att inrätta ett fattighus 1852. Olika alternativ på lösningar fanns bland annat att uppföra ett nytt hus. Detta befanns för dyrt varför valet föll på ett före detta komminister boställe från Gårdsryd i Ljungby socken på fastlandet. Priset var 500 riksdaler. Byggnaden transporterades över isen, återuppfördes och användes som fattighus in på 1930-talet.

Något av det liv som fattighjonen levde har vi hittat genom utdelningslängder för fattiga och genom berättelser från efterlevande till personer som bott på fattighuset. Som mest bodde 30-talet människor i huset. Vid renovering på 1950 talet hittades rester av tapeter som de stackar hjonen använt för att skapa något eget av det mycket lilla utrymme som de tilldelats.

Vid renovering hittades även rester av den bur där ”idioten” förvarades. Detta var i slutet av 1800 talet innan mentalsjukhus fanns. De fattighjon som hade arbetsförmåga skulle sköta städning av skolhuset.  Det skulle göras två skurningar per år och sopas två gånger i veckan.

Fattighuset användes ända fram till 1930-talet. 1931 invigdes ett nytt Ålderdomshem i Skogsby.  Sista kvarboende var Emma som enlig uppgift bodde kvar ända till 1933.

Tomten som Fattighuset står på var skollärarens jordstycke. 1860 byggdes jordkällaren med en mellanvägg där fattighjonen hade den ena delen och läraren den andra.

Torslunda kommunfullmäktige överlämnade 1945 huset till hembygdsföreningen för att man där skulle kunna inrätta ett Hembygdsmuseum.  Byggnaden renoverades under målarmästare Gunnar Liedbergs tid som ordförande på 1950 och 1960 talen.  I dag används huset som museum, för samverkan med skolan och för sammanträden.

Efter en ansökan överlät Torslunda kommun 1945 fattighuset till Torslunda Hembygdsförening, att använda som Hembygdsmuseum.  På 1950 talet ”renoverades” stugan och vi förmodar att  fattighusepoken då låg för nära i tiden för att de mindre snygga delarna av vår historia skulle visas upp. I stället försökte man efterlikna något som kan vara ett komminister boställe. 

Föreningens uppdrag enligt stadgarna har bland annat varit att samla föremål som ger en bild av forna tiders verksamhet i socknen. Man har samlat och samlat men ordentliga museilokaler har inte iordningställts. Vi har diskuterat frågan under lång tid och brottas med den svåra balansgången mellan att bevara och iordningställa ändamålsenliga lokaler.

Ladan inköptes och återuppbyggdes 1995-1997 toaletter och verkstad för byggnadskommittén iordningställdes.  Diskussionerna var intensiva  i mitten av 2010 talet. Behovet av ett ändamålsenligt kök var stort.  Skulle vi dra in vatten och göra ett kök i Hb-gården. Var det möjligt med de antikvariska hänsyn som skulle tas. Slutligen kom vi fram till att bästa lösningen var att inrätta ett kök i Ladan. Det kunde finnas utrymme mellan toaletterna och byggnadskommitténs verkstad.

2009 beviljades vi EU bidrag för projektet Torslunda Kulturhistoria i modern åtkomst. För att kunna genomföra projektet behövdes lokaler där datorer och skanningsutrustning kunde användas och där grupper kunde träffas för arbete i projektet.  Därför inreddes lokaler med ideella krafter och med ekonomiskt stöd från EU.  Byggnadskommittén fick återigen flytta på sig .

Image

Beskrivning: Verkstaden under uppförande

Alldeles lägligt hade föreningen genom en gåva 2007 erhållit den sk tröskverksladan. Tröskskjulet har sin egen historia som i sammanhanget kan vara intressant. Namnet tröskladan har den fått för att den uppförts på samfälld mark för att hysa den socknens gemensamma skördetröska. Skördetröskan var av märket Titanic varför skjulet även gick under namnet Titanicladan. Genom en gåva av Mörbylånga kommun 2012 har tomten (1320 kvm) kommit i föreningens ägo. Ny fastighetsbetecknig blir Torslunda 14:6

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-11-22 21:28:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2018-11-22 21:35:53) Kontakta föreningen