Om Torslunda socken


 

Namnet skrevs 1389 Thorslunda och kommer från kyrkbyn med förleden Tor och efterleden lund, helig plats (offerlund). Socknen omtalas i brev första gången 1320 och 1346 och skrevs då in Thorslundhum.

Torslunda är Ölands folkrikaste socken. Den har sedan urminnes tider varit en av öns huvudbygder. Genom socknen löper från norr till söder västra landborgen, klinten som reser sig över den uppodlade kustslätten. Klinten är i norra socknen mjukt sluttande och uppodlad, medan den i söder är en skarp brant. Öster om landborgen finns jordbruksbygd uppblandat med Mittlandets ädellövskogar samt de nordvästra delarna av Stora alvaret.

Huvudorten i socknen är Färjestaden, som uppstått kring den urgamla färjeplatsen. Innan Ölandsbron gick här färjetrafik från Färjestadens hamn över till Kalmar. I socknen finns vidare av ett antal byar: Skogsby, Torslunda, Björnhovda, Arontorp, Tävelsrum, Kåtorp, LenstadKalkstad, Lundtorp, Runsbäck, Kråketorp och Eriksöre.

I Torslunda socken finns många fornlämningar. Av dessa kan nämnas Lenstad borgGamla Skogsbygravfält söder om Skogsby samt Degerrörsbacken.

Kända landmärken är även de tre väderkvarnarna vid Björnhovda: KvarnkungenDrottningen och Kronprinsen.

Här kan du se sockengränsen

Här kan du hitta naturreservat i Torslunda socken

Här kan du hitta fornlämningar i Torslunda socken

Här kan du se alla platser i Torslunda socken som visas i AlltPåÖland.com

Presentation av Torslunda hembygdsförening

Du kan även läsa om socknen i våra hembygdsböcker.

 

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-11-01 16:43:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2021-12-12 17:55:36) Kontakta föreningen