Pågående och kommande verksamhet


Nedan ser du huvuddragen i våra aktiviteter de närmaste åren. Vissa är pågående eller helt klara att starta, vissa behöver förberedas ytterligare och omfattningen är också beroende av hur många föreningsmedlemmar vi kan engagera.

 Knap Ernst stuga

  • Bakning i Knap Ernst stuga

Fyra gånger per år anordnas bakning för intresserade i vedeldad stenugn . Datum kommer att framgå i programmet. Kvarnkungen

  • Underhåll av föreningens kvarnar och byggnader

Nästa åtgärd är att lägga om taket till hembygdsladan. Arbetet utförs av vår byggnadskommitté. Vi behöver fler som kan hjälpa till i arbetet. Hör gärna av dig till Niclas Brynielsson om du är intresserad av att delta i arbetet. Rune Jons äng

  • Skötsel av Rune Jons äng

Ängen, som ligger mellan Skogsby och Kalkstad, sköts genom röjning, fagning och slåtter av ängskommittén. Datum för slåtterdag i juli finns i programmet. Vill du veta när övriga aktiviteter i ängen sker hör av dig till Lisa Tengö.

 

  • Exkursioner och föreläsningar

Vi besöker olika platser i socknen och berättar om människor och händelser som är av intresse för vår historia och kulturav.  I programmet kommer det som händer 2018. Evenemangskommittén ordnar fika vid föreläsningar. Är du intresserad av att delta i förberedelserna är du välkommen att höra av dig till oss.

 

  • Tidsresor för skolelever i socknen

Vid Johan Antas stuga i Kalkstad genomför vi tidsresor för skolklasser i samarbete med Länsmuseet.

 

  • Skyltprogram

Vi hart startat ett program för att sätta upp informationsskyltar vid olika platser i socknen som har ett kulturhistoriskt intresse. I dag finns några skyltar utplacerade som börjar bli ålderstigna. Vi har ambitionen att sätta upp nya och många fler med början 2018. Tycker du detta låter intressant får du gärna höra av dig till oss. Österskogs ödeby

 

  • Framröjning och skyltning av Österskogs ödeby

Fem gårdar i Mittlandsskogen som övergavs i början av 1900-talet ligger öde och växer igen. Många husmurar finns kvar. Marken tilldelades Eriksöre by vid utmarksdelningen. Igenväxningen kommer att påverka murarna negativt. Föreningen har för avsikt att i samråd med markägare och myndigheter röja fram det som återstår av hus och lador samt skylta upp dessa och vägen dit. I vilken takt detta kommer att ske är beroende hur många föreningsmedlemmar som är villiga att delta i arbetet. Hör av dig till oss om du vill bidra på något sätt.

 

  • Arkivöversyn

Vi behöver förbättra vårt bildarkiv och uppdatera register och göra tillgängligt alla handlingar, dokument och föremål som vi under åren fått av sockenbor. En beskrivning över hembygdsgården står också högt på dagordningen. Har du egna bilder du vill dela med dig av hör av dig till oss.

 

  • Öppen hembygdsgård

Vi har öppet i hembygdsgården varje lördag i juli

 

  • Öppna kvarnar vid Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen under skördefesten

  

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-31 16:42:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2020-09-21 17:57:48) Kontakta föreningen