Hembygdsföreningens lokaler m m


Uthyrning av Kalkstadsstugan (Johan Antas stuga) och Knap Ernst stuga

Kostnad: 300 kr för medlem, 500 kr för icke medlem

 • Lokalerna uthyres endast till myndig person.
 • Kalkstadstugan uthyres genom kontakt med Sven Yngvesson, telefon 073-635 43 84, nyckel hämtas och återlämnas hos Sven Yngvesson
 • Knap Ernst stuga uthyres genom kontakt med Marianne Martinsson, telefon 070-385 47 58, nyckel hämtas och återlämnas hos Marianne Martinsson
 • Betalning ska ske till Torslunda hembygdsförening, bankgiro 5148-1422
 • Rökning är förbjuden i samtliga lokaler.
 • Alkohol får endast medtagas i rimlig mängd.
 • Lokalerna uthyres ej för ungdomsfester, övernattning eller affärsverksamhet.
 • Bord och stolar skall återställas enligt ursprunglig placering.
 • Efter hyrestidens slut skall lokalen återställas i samma skick, som den mottogs.
 • Golvet sopas och fläckar torkas bort.
 • Eventuella sopor borttranporteras av hyresgästen.
 • Eventuella skador, som uppstått på lokaler eller inventarier skall rapporteras vid återlämnandet av nyckeln. Skadorna skall sedan regleras ekonomiskt.
 • Felanmälan sker vid återlämnandet av nyckel

 

För Kalkstadstugan gäller

 • Eldning i öppen spis kan ske med egen medtagen ved. Elden ska vara släckt när lokalen lämnas.

 

För Knap Ernst stuga gäller

 • Om bakning ska ske i den vedeldade stenugnen gäller att den som hyr lokalen har  deltagit vid brödbakning i Knap Ernst stuga. Eldning sker med egen medtagen ved.

 

Föreningen förbehåller sig rätten att utan skäl avböja uthyrning. Föreningens företrädare ska avböja uthyrning om den som vill hyra inte förväntas kunna uppfylla ovanstående villkor eller på annat sätt kan vara olämplig.

 

Hyra av möbler kostar 200 kr/gång.

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-31 16:07:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2018-10-31 16:16:11) Kontakta föreningen