Tors källa


Image

Snokekulla eller Tors källa

Vid den urgamla vägen från östra Öland till Färjestaden finns en källa/vattningsställe, som i dagligt tal kommit att kallas Tors källa.

Källan ligger på utmarksdelningsfastigheten Snokekulla 1:1 som undantogs från delningen när djurgårdsinrättningen avskaffades i början av 1800 talet. I dag tillhör källan och fastigheten Torslunda hembygdsförening.

Enligt uppgifter skall man vid rensning av källan i början av 1900-talet ha funnit silvermynt från 17- och 1800-talen vilket tyder på att källan haft mytisk betydelse. Föreningen sköter området vid källan som är väl värt en utflykt.

Torslunda hembygdsförening fick 2009 diplom av Akademin för de friska källorna för föredömlig skötsel och skyltning av källan. Även om källan i dag har ett ganska svagt flöde, sannolikt till följd av åkerbruket ovan källan, har den ett prydligt källkar och ett väldefinierat utflöde.

Enligt Roland Hallgren finns det triangelformade stenläggningar med flyttblock och eventuella domarringrester. Enligt utsago visades källan aldrig för Linné vid hans resa på Öland, vilket kan tänkas bero på en hednisk bakgrund varvid det skulle vara olämpligt att visa den för ”statens förlängda arm”. Linné nämner sålunda heller inte källan trots att han passerade tätt förbi.

För att hitta från hembygdsgården, går man ett 100 tal meter norrut, tar in på Henriksdalsvägen. Vid vägens slut ligger källan och det lilla trädområde som växt upp omkring den.

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-25 17:29:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2018-11-22 22:05:45) Kontakta föreningen