Sigges kvarn


 

Image

Vid årsmötet 2009 lämnade föreningens byggnadskommitté in en motion som hade som förslag att Sigges kvarn i Björnhovda skulle flyttas. Kvarnen var genom en gåva 2004 föreningens egendom men den står på kommunens mark. Arrendatorn av marken har nötkreatur som förhindrar besökare tillgång till kvarnen, dessutom gör en markägare till en angränsande fastighet det omöjligt för föreningen att röja sly och underhålla kvarnen.

Förslaget innebar att kvarnen skulle flyttas till naturområdet Blåsås, mark som föreningen äger och det tidigare har stått en kvarnrad med femton kvarnar. Årsmötet gick på byggnadskommitténs linje och beslutade att kvarnen skulle flyttas.

Två dagar före julafton 2009 flyttades Sigges kvarn från Björnhovda.. Antes kranbil, Anders och Per-Olovs traktorer hjälpte till med flytten. Man kunde inte genomföra flytten förrän tjälen gått i marken. Kvarnen mellanlagrades vid värmecentralen i avvaktan på transport till Blåsås i april. Sedan dess håller nu byggnadskommittén på att återställa kvarnen i malbart skick.

En del av marken arrenderas av Vägverket och används som rastplats.   Här finns gott om bord och bänkar samt toalett.

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-25 17:27:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2019-08-16 19:01:34) Kontakta föreningen