Kvarnkungen


Image

Beskrivning: Kvarnkungen Fotograf: Stefan Svenaeus

I slutet av 1800-talet fanns det ca 2 000 väderkvarnar på Öland, i dag återstår drygt 350. de flesta är stubbkvarnar, dvs hela kvarnhuset är vridbart kring en ekstubbe. Nästan alla bönder hade förr en husbehovskvarn som de malde grovmäld på. Vete och råg för finmalning lämnades bort till tullkvarnarna och yrkesmjölnare. Bönderna fick betala tull - en avgift i natura, oftast några kg mjöl för malning av 100 kg säd.

På Kvarnkungens vindflöjel står det 1749, vilket torde vara det år kvarnen byggdes. Kvarnen flyttades över sundet från Kalmar på 1880-talet och dess första, kända ägare var skåningen Per Persson, som i samband med sitt giftemål med Emma Andersdotter från Runsten, kom att bosätta sig på Öland. Kvarnkungen var tullkvarn och mycket anlitad av ölandsbönderna. När man for till Kalmar lämnade man säd vid Kvarnkungen och hämtade sedan säckarna på hemvägen. Vid riktigt god vind kunde båda stenparen mala samtidigt och då hade Kvarnkungen en kapacitet på 400 kg mjöl och gröpe i timmen.

De små stubbkvarnarna kunde vridas med handkraft, men Kvarnkungen spelades runt med hjälp av ett bomspel, när den skulle vridas i vind. Per Persson avled 1910 och efterträddes av olika mjölnare fram till 1910, då John Wahlström, inflyttade från Hulterstad, övertog driften av kvarnen, som användes fram till 1930. I slutet av 1930-talet var Kvarnkungen i stort behov av underhåll och John Wahlström vände sig till dåvarande länsasessorn i Kalmar för att höra om det gick att få ett bidrag. Han fick till svar att det inte var möjligt för privatägda kvarnar men däremot om en förening stod bakom. Att få folk intresserade av att bilda en förening gick trögt, men John spred ut att det fanns en spekulant på kvarnen och att han tänkte flytta den till fastlandet. Detta blev startskottet för bildandet av Torslunda hembygdsförening 1938.

Kvarnkungen inköptes den 17 september 1938 för 2 500 kr och mindre reparationer gjordes. Den första mer omfattande renoveringen gjordes 1951. Då byttes gångås, vingar och taktäckningen med ekspån till en kostnad av 3 800 kr. Medlemmar i Torslunda hembygdsförening har under årens lopp lagt ner mycket tid och pengar på vår kära Kvarnkung, som efter den sista renoveringen väger imponerande 70 ton, enbart vingarna väger 4,5 ton. Kvarnen vilar på landborgen och är ett av Ölands finaste minnesmärken över en svunnen tid.

Det står en gammal väderkvarn på åsen där alvarslätten stupar trappstegsbrant. Men ingen nyckel rasslar mer i låsen., och det var länge sedan mjölnarpåsen stod fylld och svällande på tröskelns kant.

(Vers ur "En gammal Ölandskvarn" av prins Wilhelm)

Byte av taket 2022

År 2021 påbörjades en insamling samt bidragsansökningar för att byta taket på Kvarnkungen, som blivit så dåligt att det regnar in. Föreningen har nu fått in de medel som krävs för att starta reparationerna. De påbörjas 2022-05-30 och beräknas vara färdiga i juni 2022.

Bidrag till bytet av tak har vi fått från:

Image

121 625 kr 

Image

100 000 kr

Mörbylånga kommun 5 000 kr

Gåvor på 500 kr eller mer har vi fått från:

Hans Ahlin 5000 kr, Stefan Gottfridsson, Bandhagen 25 000 kr, Elisabeth Engquist 500 kr,  Almérs 5 000 kr, Ölandsklubben 20 000 kr

 
Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eftersom EU-bidraget från Jordbruksverket beviljats kommer de gåvor till Kvarnkungens tak som inkommit att användas till kommande löpande underhåll av Kvarnkungen, såsom tjärning av taket, reparation av vingar m m. 

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-25 17:24:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2022-10-06 22:19:49) Kontakta föreningen