Kronprinsen


Image

Beskrivning: Kronprinsen Fotograf: Stefan Svenaeus

Kronprinsen är den nordligaste av hembygdsföreningens kvarnar längs väg 136 norr om Kampgatsbacken. Dess ursprung kan spåras tillbaka till slutet av 1800-talet. 1902 förvärvade Per August Larsson kvarnen av Gottfrid Johansson, som flyttade till Torsborg. Dessförinnan hade systrarna till riksdagsmannen Adolf Johansson ägt gården på vilken kvarnen står. 1925 övertog August Anderssons son Gottfrid Pettersson Björnhovda 2:4 och 1937 övertog Lawrence Nilsson, systerson till Gustav Pettersson Björnhovda 25:1 och Lawrence Nilsson synes ha ägt Kronprinsen tillsammans då de överlät kvarnen till hembygdsföreningen 1943. den siste som utnyttjade kvarnen för att mala gröpe lär ha varit Gottfrid Pettersson, en bror till Gustv och årtalet var 1931.

Se här när Kronprinsen snurrar vid skördefesten 2018

Kronprinsen har renoverats ett antal gånger genom årens lopp. Första gången efter en kraftig blåst på 1920-talet då kvarnen skenade och en vinge flög iväg. Sedan har den reparerats 1952, 1070 och delvis 2003 genom Torslunda hembygdsförenings försorg. Kronprinsen är en ganska typisk Ölandskvarn med ett stenpar för malning av gröpe. Anmärkningsvärt är dock att båda stenarna är löpare. Istället för en löpare och en liggare med sedvanliga svalrännor inhuggna har man vänt en löpare och använt som liggare. Därför finns det spår för seglet även i liggaren. Kronprinsen hade rörliga stöttor från begynnelsen vilken är ovanligt. Kvarnen är väl synlig från väg 136 och i malbart skick.

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-25 17:22:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2018-11-22 21:48:22) Kontakta föreningen