Drottningen


Image

 

Drottningen är en s k holländarkvarn. Fram till mitten av 1800-talet hade i princip alla väderkvarnar på Öland varit av typen stubbkvarnar. Vid denna tid fick de konkurrens av de större och effektivare holländarkvarnarna. Den antas ursprungligen ha utvecklats i Holland under 1570-talet. Holländarkvarnens konstruktion skiljer sig från stubbkvarnens genom att det här bara är den översta delen, hättan, som är vridbar.

Drottningen är från början uppförd i Kalmar på Postmästarlyckan vid Sandås. Per Persson, skåningen som också var den förste mjölnaren som drev Kvarnkungen, flyttade Drottningen över Kalmarsund på 1880-talet till den plats den står idag. Drottningen var en tullkvarn, vilket innebar att bönderna kunde komma och mala sin säd mot en avgift, en tull, oftast i natura. Verksamheten pågick till 1947.
 
År 1923 övertogs Drottningen av Ernst Carlsson. När Ernst var i Amerika arrenderades Drottningen av John Wahlström, som även ägde Kvarnkungen. I Drottningen maldes då vete till mjöl. Verksamheten pågick till 1947. Ernst Carlsson sålde Drottningen till Torslunda hembygdsförening 1957 för 1 200 kr. Föreningen har därefter genomfört omfattande underhåll på kvarnen.


Ernst Carlsson, som var mjölnare vid kvarnen från 1923, kom ursprungligen från Skärlöv. Ernst var god vän med ägaren till Kvarnkungen, John Wahlström, som också kom från Skärlöv och de hjälpte ofta varandra i arbetet. I början av 1930-talet emigrerade Ernst till Amerika för att hjälpa till med broderns fruktfarm. Under sin bortavaro fick John arrendera Drottningen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-25 17:19:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2018-11-01 15:18:35) Kontakta föreningen