Gatunamn


 

Efterlysning! historia om socknens gatunamn

Torslunda Hembygdsförening har beslutat att så långt det är möjligt samla in och sammanställa en historik över gatunamn i socknen. Föreningen får ofta förtroendet att ge förslag till gatunamn när nya gator skall namnsättas. Vår ambition är att genom gatunamnen bevara minnet av personer som på något sätt spelat en roll i socknen och hävdvunna namn på platser. Vi hoppas att sockenbor och andra intresserade skall hjälpa oss i detta arbete.

Aktuell förteckning hittar du här: Gatunamn.pdf

Om du hittar något som är felaktigt, känner till historien om en gatas namn, vilka år ett kvarter uppfördes, eller om du har kompletteringar till de uppgifter som redan finns ber vi dig kontakta Karl-Oskar Erlandsson Lundtorpsgatan 19, 386 93 Färjestaden, 0485-38880. Mobil  070-6182439.

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-25 17:16:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2018-10-31 16:25:39) Kontakta föreningen