Böcker


Björnhovda, Gårdar och människor

Kalmar Sund Tryck 1993, inbunden, 104 sidor svart/ vit illustrerad.

Image

I denna skrift har vi till stor del berättat om Björnhovda under 1900-talet och särskilt kring 1920-30, då flera av oss var barn i byn. Via bland annat husförhörslängder och kartor har vi i vissa fall gått längre tillbaka i tiden. Vi har begränsat oss till gårdar och hus vid bygatan och i dess närhet men även tagit med jordbruk, kvarnar och företag, som spelat en viktig roll i byns historia. Texten är hämtad ur förordet till boken som haft nuvarande och tidigare bybor som medarbetare: Birger och Marigt Gottfridsson, Gunborg Gustafsson, Inga Gustafsson, Erik Hallgren, Per-Åke Johansson, Sigfrid Johansson, Kerstin Nilsson, Gunnar Petersson, Ulla Petersson, Åke Petersson, Sven och Gulli Stenström, Elisabeth Svensson. Boken är intressant läsning för den som vill skapa sig en bild av livet i en jordbruksby när seklet var ungt.

SLUTSÅLD

 


 

Torslunda I

Barometerns tryckeri 1953 Inbunden, 275 sidor, svart/ vit illustrerad.

Image

Boken innehållerminnen från svunna tider, bilder av en bygd som är, och tacksam erinran om hur fäderna odlat och förkovrat och till sist givit oss i arv den underbart fagra trakt som är vår hembygd med alla dess rika möjligheter. Detta är några ord ur förordet till boken, som haft rektor Göran Palm, kantor Hjalmar Rockström, byggmästare Anders Olsson, lantmästare Sigfrid Johansson samt civilingenjör Einar Söderqvist som författare och redaktionskommitté.  I boken ges en trevlig bild av socknens tidiga historia, dess lantbruk, folkbildning och natur med mera.

Pris: 100 kr

Beställning av boken görs på [email protected]

Vi meddelar dig då vad kostnaden blir inklusive frakt och emballage


 

Torslunda II

Ölandstryckarna Borgholm 1988 inbunden

Image

372 sidor svart/vit illustrerad. Inför föreningens 50-års jubileum 1988 beslöt styrelsen att en ny hembygdsbok, Torslunda II skulle utarbetas och med huvudsakligt innehåll att spegla utvecklingen i Torslunda socken från början av 1950-talet och fram till mitten av 1980-talet. Citatet hämtat från boken som haft Göran Palm, Olov Olsson, Herbert Löfgren, Margot Höjfors-Hong med flera författare. Boken är intressant läsning för den som vill skapa sig en bild av Torslunda socken i modern tid.

Pris: 100 kr

Beställning av boken görs på [email protected]

Vi meddelar dig då vad kostnaden blir inklusive frakt och emballage


 

Torslunda III

Image

Torslunda hembygdsförenings tredje sockenbok har titeln 14 röster om historisk bygd i modern tid. I boken återges intervjuer med 14 personer som bott och verkat mellan åren 1989 och 2012.   Boken återspeglar genom personernas berättelser socknens historia och utveckling under 25 år. Boken är rikt illustrerad med foton.

Pris: 100 kr

Beställning av boken görs på [email protected]

Vi meddelar dig då vad kostnaden blir inklusive frakt och emballage


 

Torslundafilmen

Tack vare Carl-Axel Gustavssons insatser finns det nu möjlighet att köpa Torslundafilmen som speglar Torslunda socken mellan kommunsammanslagningarna från 1952 till 1974. 

Pris: 100 kr

Beställning av filmen görs på [email protected]

Vi meddelar dig då vad kostnaden blir inklusive frakt och emballage


 

Väderkvarnar i Torslunda

KalmarSund Tryck AB 2007, inbunden,56 sidor färg illustrerad.

Image

I september 2004 startades en studiecirkel i Torslunda Hembygdsförenings regi med syfte att sprida kunskap om väderkvarnarna i Torslunda, dokumentera dem och utge denna skrift. Cirkelledare var Ulla Petersson och Kennerth Gustafsson. I boken beskrivs grundligt de 14 väderkvarnar som finns i Torslunda socken. Åtta ägs av Torslunda Hembygdsförening övriga är privatägda.

Pris: 150 kr

Beställning av boken görs på [email protected]

Vi meddelar dig då vad kostnaden blir inklusive frakt och emballage

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-24 19:33:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2021-07-14 15:49:24) Kontakta föreningen