Bildarkiv


Image

Torslunda bildarkiv

 Vårt bildarkiv  finns hos Digital kultur. Du hittar vårt arkiv genom följande länk.

http://www.digitalkultur.se/tor/torslunda_hembygdsforening/public/

Med vårt bildarkiv vill vi  göra dolda bildskatter lätt tillgängliga för allmänheten. Har du ytterligare information om någon bild, eller hittat någon felaktighet, tar vi tacksamt emot detta. Sänd informationen inklusive bildnummer eller filnamn till [email protected] tillsammans kontaktuppgifter.

Bidra
Har du som privatperson eller förening egna bilder som skulle höja värdet av databasen är du välkommen att kontakta oss. Efter digitalisering och inläggning i Bildarkivet återlämnas originalbilderna till ägaren om så önskas.

Upphovsrätt
Vi har i samtliga fall där så är möjligt uppgett upphovsmannens namn i samband med publiceringen. Har du upplysningar som kan göra det möjligt för oss att identifiera okända fotografer/ upphovsrättsinnehavare är vi tacksamma om du hör av dig till oss under mailadress [email protected]
Vi respekterar rådande lagstiftning på området och utgår från att du som användare gör detsamma. Vid tveksamhet om rätt att använda bilder eller motsvarande kontakta upphovsrättinnehavaren.

Ytterligare information om personuppgiftslagen PUL
Även spridning av personuppgifter kräver iakttagande av gällande lagstiftning. De personuppgifter som publiceras genom Torslunda Hembygdsförening har i regel inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen genom att personuppgifterna och sammanhanget är harmlöst. Den som mot sin önskan finns avbildad eller namngiven i databasen blir naturligtvis borttagen ur Bildarkivet efter kontakt med [email protected]

Förening:

Torslunda Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Svenaeus (2018-10-22 18:14:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Svenaeus (2022-11-13 18:04:20) Kontakta föreningen