Årsmöte 2021


Årsmötet 2021 är p g a Coronapandemin uppskjutet till hösten. Datum är ej fastställt. Här redovisas några handlingar som ligger till grund för årsmötet.

Verksamhetsberättelse THF 2020.pdf

Program 2021.pdf (programmet är preliminärt och omfattar bara första halvåret)

Ekonomisk rapport 2020 THBF.pdf

Budgetförslag 2021.pdf

Editerad av: Stefan Svenaeus (2021-02-14 20:21:54)