Nästa evenemang: Besök vid Skedemosse museum och återupptäckta Sörby borg


Besök och guidning 19 september vid Skedemosse museum samt besök vid den återupptäckta fornborgen Sörby borg. Medtag fika. Samling kl 13.00 vid Skedemosse museum.

Titta på denna film om borgen som förberedelse till vår utflykt

Skedemosse gård

Editerad av: Stefan Svenaeus (2021-09-10 19:09:48)