Ny bok av Thorsten Jansson

Boken som Thorsten skrivit denna gång handlar mest om Torslunda socken. Den heter Det gömda Öland.

Så här skriver Thorsten själv om boken:

Boken handlar om gudar, gravrösen, byar, fornborgar och annat som människor lämnat efter sig. En del är lätt att se, men mycket är svårfunnet. Kvar i Mittlandsskogen finns t ex ännu de välbevarade ruinerna av Eriksöre Österskog, ödebyn efter 1800-talets fattigaste människor. Idag är byn där Eriksöre inhyses bodde framröjd ur skogen. Från byn är det inte långt till Lenstad fornborg som lämnat ifrån sig fynd från det dramatiska 400-talet.

Tack vare ett par islandshästar kom jag att hamna i detta fascinerande gränsland mellan alvar och lövskogsrike. Där, i Lenstad, Kalkstad och byarna runt omkring, har jag hållit till under de år det tagit att knåpa ihop denna bok. Här har jag utforskat de idag allt mer igenvuxna lövskogsmiljöerna, följt kanaler, diken, markvägar och stenmurar. 

Du kan köpa boken direkt av Thorsten för 159 kr inkl moms ([email protected] eller telefon 070-674 98 99). Ska han skicka boken tillkommer kostnad för frakt och emballage (82 kr). Den finns också att köpa hos lokala bokhandlare (t ex Naturbokhandeln i Stenåsa) och på Bokus och Adlibris.

 


Editerad av: Stefan Svenaeus (2021-06-22 11:10:14)