Hembygdens dag på Himmelsberga 27 juli - Torslundamedlemmar går in gratis

På Himmelsberga anordnas under sommaren Hembygdens dag ett antal dagar då enskilda hembygdsföreningar på Öland får presentera sig och hålla i en programpunkt som alla besökare kan delta i. 27 juli är det dags för Torslunda att presenteras. Vi kommer då att anordna en programpunkt kl 13.00 där Maria Wiell berättar om Thekla Engström, en tidig ölandsskildrare från Eriksöre. Maria håller på att skriva en bok om Thekla.

Denna dag är det gratis inträde för alla medlemmar i Torslunda hembygdsförening på Himmelsberga.


Editerad av: Stefan Svenaeus (2021-06-08 21:24:57)