Om du vill gå vandringen till Österskogs ödeby själv

Vandringen till Österskogs ödeby är ju inställd p g a Corona-pandemin. För den som själv vill göra promenaden lägger vi ut nedanstående Google-karta. Vi hade tänkt att gå från norr, från "parkeringen" vid gravfältet öster om Tävelsrum. Man kan gå från söder också, från parkeringen vid Smedsgärde, men det är lite knixigare. 

Från norr kan man gå en slinga medsols och först passera ödegårdarna, sedan kan man gå tillbaka en bit från den sydligaste gården och fortsätta  västerut och sedan vika av norrut mot parkeringen. OBS Vi har fått rapport om att det är för blött att gå en del av denna slinga som ligger väster om kärret, se lila linje i kartan nedan.

Det finns blöta ställen även söderifrån, så där bör man för säkerhets skull ha stövlar. 

 

 


Editerad av: Stefan Svenaeus (2020-04-26 07:59:44)