Kallelse till årsmöte

Inbjudan till årsmötet 2020 har nu gått ut brevledes till medlemmar i Torslunda hembygdsförening. Årsmötet hålls 8 mars som brukligt på Ölands folkhögskola i Skogsby. Det börjar kl 14.00 med att filmen om vår hembygdsförening som eleverna på folkhögskolan Sofie Andersson och Lars Leward gjort visas. Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Handlingarna till årsmötet finns att hämta på denna hemsida här.

I brevet som gått ut finns också föreningens kommande evenemang 2020.  Programpunkterna finns även under aktiviteter på denna hemsida. Vill du skriva ut programmet kan du hämta detta PDF-dokument: Program 2020.pdf

Välkommen till årsmötet! Vi bjuder på fikat.


Editerad av: Stefan Svenaeus (2020-03-19 09:14:20)